Pierwsze fizyczne objawy choroby Alzheimera

Myśląc o objawach choroby Alzheimera, pierwsze objawy, które przychodzą na myśl, to utrata orientacji, dezorganizacja i problemy z mową. Choroba Alzheimera manifestuje się jednak również fizycznie.

Czasami objawy fizyczne Alzheimera mogą stać się widoczne przed objawami psychicznymi. Czasami fizyczne zmiany mogą dostarczyć pierwszych wskazówek, że senior ma chorobę Alzheimera lub pokrewną demencję. Dowiedz się więcej o siedmiu głównych objawach Alzheimera na liście poniżej. Na następnej stronie przeczytasz więcej o siedmiu fizycznych objawach choroby Alzheimera, o których powinieneś wiedzieć.